???
(pipos - RAVEN
)


◆name◆
???

◆spec◆
head
PIPOS-RAVEN normal skin
body
DOD-DOI boy body


eye
瞳屋 odd eye 20mm


◆birthday◆
2015/08/15 custom/降臨


◆favourite◆
no one knows

◆others◆
???


2015/09/09カラー変更しました
瞳屋 odd eye 20mm


大猫の姿は地獄の王の人間界での仮の姿です
(左地獄での姿、同一人物?です)